Porteføljekjøp

"Har selskapet gamle saker som binder opp ressurser og kapital?

Da kan porteføljesalg være en riktig tjeneste fra Finans2"

 

 

Vi kjøper både løpende fakturaer og hele porteføljer. For dere vil det bety en enkel og trygg løsning fremfor å bruke tid og ressurser på å kreve det inn selv.

 

Vi diskuterer gjerne pris og prismodeller i forkant for å gi trygghet på at dette er riktig løsning og beslutning.

 

Vi er selvsagt opptatt av å ivareta deres rykte, også etter sakene er overført. Derfor følger vi opp kravene på en mest mulig profesjonell og empatisk måte.

*Vi kjøper ikke privat smågjeld og enkeltstående fordringer.

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale om hva vi kan tilby av tjenester til ditt selskap.

Mail: salg@finans2.no