Kontaktinformasjon

 

 

Spørsmål vedrørende betaling av AUTOPAY faktura

 

E-post: kundesenter@finans2.no

Telefon: 37 00 59 38

 


 

 

Spørsmål vedrørende inkasso sak fra Finans2

E-post: oneparkinkasso@finans2.no

Telefon: 21 50 17 30

 


 

 

Spørsmål om innholdet på AUTOPAY faktura

E-post: kundeservice@onepark.no

Telefon: 22 84 92 00

 


Klage på ilagt kontrollsanksjon

 

Klager på kontrollsanksjoner må gjøres skriftlig. Benytt linken nedenfor for å komme til klageskjema.

Vennligst ha kontrollsanksjonsnummer/ileggelsesnummer og kjøretøyets registreringsnummer tilgjengelig.

Link til klageskjema:  Klageskjema

 

Klager vil ikke få medhold dersom:

  • Ikke synlig billett eller parkeringstillatelse

  • Skjev parkering eller parkering utenfor oppmerkede felter

  • Utløp billett eller overskridelse av maks parkeringstid

  • Det er betalt for feil takstsone

  • Det er betalt for feil kjøretøy

Klagefristen er tre uker fra ileggelsesdato av kontrollsanksjonen, jfr. Parkeringsforskriften §44 (3). Alle innsendte klager innenfor tidsfristen vil bli behandlet og svar kan forventes innen tre uker fra innsendelse.

Spørsmål knyttet til betaling av kontrollsanksjoner kan rettes til:

 

E-post: kundesenter@finans2.no 

Telefon: 37 00 59 38