Nyheter

Styret i Bank2 ASA foreslår fisjon

Styret i Bank2 ASA foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens Fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS. I vedlagte dokumenter offentligjøres fisjonsplanen, redegjørelsen for denne til generalforsamlingen i Bank2 ASA og Finans2 AS, samt Bank2 styrets rapport om fisjonen.

Fisjonsplan-med-vedlegg  - Pressemelding - styrevedtatt fisjonsplan

Vi har flyttet inn i nye lokaler

Finans2 er nå tilstede i nye flotte lokaler sammen med Bank2. Vi ser frem til å vokse og utvikle oss videre sammen med våre kunder.

 

Vår nye forretningsadresse er Henrik Ibsens gate 60 inngang B, 4 etg, 0255 Oslo.

 

Velkommen til en hyggelig prat for å se på alle mulighetene som finnes for nettopp ditt selskap!

 

Endring av inkassosatsene

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salær, renter og gebyr i inkassobransjen:
• Inkassosats kr 700,-
• Purregebyr kr 70,-
• Rettsgebyret økes til kr 1130,-
• Forsinkelsesrenten opprettholdes på 8,50 %
• Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til kr 380,-