Nyheter

Endring av inkassosatsene

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende nøkkelsatser for salær, renter og gebyr i inkassobransjen:
• Inkassosats kr 700,-
• Purregebyr kr 70,-
• Rettsgebyret økes til kr 1150,-
• Forsinkelsesrenten økes til 8,75 %
• Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) kr 380,-