Nyheter

Nye rammebetingelser for inkassobransjen fra 1. oktober

 

I statsråd den 19. juni vedtok regjeringen nye rammebetingelser for inkassobransjen. Disse vil ha effekt fra og med 1. oktober i 2020.
 
Vi i Finans2 er opptatt med å finne de beste løsningene og tjenestene.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å se på nye tjenester som outsourcing, fakturaadministrasjon, finansiering, inkasso eller en gjennomgang av de nye rammebetingelsene på salg@finans2.no

 

 

Dette er endringene

 
 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

 

Fra 1. oktober vil følgende gebyrer være gjeldende:

 

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 50 000 kroner: 1120 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 250 000 kroner: 2520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner

Se mer informasjon her Virke Inkasso sin hjemmeside

Endring av inkassosatsene

Fra 1. januar 2020 gjelder følgende nøkkelsatser for salær, renter og gebyr i inkassobransjen:
• Inkassosats kr 700,-
• Purregebyr kr 70,-
• Rettsgebyret økes til kr 1172,-
• Forsinkelsesrenten økes til 9,50 %
• Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) kr 400,-