Klagomål

 
Är du inte nöjd med vår handläggning kan du framföra ditt klagomål enligt nedan.

Klagomål ställs till klagomålsansvarig hos Finans2 AB via info@finans2.se alternativt via post till nedan angiven adress.

Finans2 AB
Svärdvägen 21
182 33 DANDERYD

Vid klagomål behöver du inkomma med följande information:

  1. Ditt namn och kontaktuppgifter
  2. Uppgift om du klagar för egen del eller för ditt företag
  3. Uppgift om vad ditt klagomål gäller
  4. En beskrivning av vad för situation som givit upphov till ditt klagomål

När du inlämnat ett klagomål till klagomålsansvarig dokumenteras ditt klagomål. Därefter utreds klagomålet och beroende på hur omfattande klagomålet är, och hur många avdelningar i koncernen som måste bistå med information, tar hanteringen olika lång tid.

När utredningen är färdigställd och klagomålsansvarig har fattat ett beslut som rör ditt klagomål så kommer beslutet meddelas dig  via den kontaktväg du uppgett.

Om du inte är nöjd med Finans2 AB:s svar eller ställningstagande kan du få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol.

 

Allmänna Reklamationsnämnden
Kungsholmstorg 5
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se