Juridiske tjenester

Finans2 har syv fulltidsansatte advokater og fullmektiger med bred kompetanse innen tvistehåndtering.

 

Våre interne advokater bistår våre klienter eksternt med juridisk rådgivning og veiledning samt tar hånd om rettslige prosesser knyttet til tilbakebetalingssaker som Finans2 behandler.

 

Internt i selskapet bidrar avdelingen med kvalitetssikring av utførelsen av arbeidsrutiner, veiledning og kontinuerlig utdanning av ansatte.

 

Våre advokater benyttes hyppig til kompetanseutveksling, foredrag, seminarer, opplæring og kursing av våre klienter.

 

Avdelingen besitter en svært god faglig kompetanse innen pengekravsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og, kreditt- og garantirett. Den består også av advokater med spisskompetanse innen husleierett, og har flere løpende oppdrag i form av inndriving, fravikelse og juridisk rådgivning for en rekke større eiendomsforvaltere.

 

Finans2 sine advokater har videre bred erfaring som prosessfullmektige for alle typer prosessoppdrag under tvangsfullbyrdelsen, herunder tvangssalg, tilbakelevering, fravikelse, midlertidige forføyning og konkursbegjæring.

 

Finans2 sin juridiske avdeling bistår også ved prosedyre og annen tvisteløsning, herunder utenrettslig tvisteløsning og rettsmekling.

 

Avdelingen har spisskompetanse innenfor disse rettsområdene:

• Bank og finans
• Finansiering
• Forsikring
• Bilfinansiering
• Husleiekrav
• Tvangsfullbyrdelse
• Panterett
• Kausjons- og garantirett
• Insolvens og konkurs
• Kontrakts- og avtalerett

Kontakt oss

Vil du vite mer om juridiske tjenester? Kontakt oss i dag for en prat, og sammen finner vi løsningen som passer for nettopp dere.

Mail: salg@finans2.no