Inkasso

Finans2 ønsker å finne løsninger som gir høyest mulig løsningsgrad til lavest mulig pris, samtidig som vi opprettholder våre oppdragsgiveres gode kundeforhold.

 

Vår viktigste oppgave er å forebygge mot tap, dette gjør vi ved hjelp av høyt kvalifiserte medarbeidere og skreddersydde løsninger. På denne måten får du bedre likviditet og kontroll på utestående fordringer umiddelbart.

Finans2 sin forretningsidé bygger på personlig og effektiv oppfølging, med best mulig informasjonsflyt.

Vi fokuserer på utenrettslige løsninger, men tilbyr også utstrakt rettslig hjelp og har høy kompetanse internt i selskapet (se forøvrig juridiske tjenester for mer informasjon). Som et naturlig ledd i  inkassobehandlingen tilbyr også overvåk og utenlandsinkasso.

 

Finans2 vektlegger høyt aktivitetsnivå med hyppig telefonkontakt, parallell saksbehandling, personlig service, faste kontaktpersoner og enkel tilgjengelighet for våre oppdragsgivere og skyldnere. Via vårt Web infosenteret kan kundene våre alltid sjekke status og kommunisere direkte med saksbehandler.

Våre servicenivåer:

• Være en rådgiver part i en vanskelig situasjon
• Opptre som problemløser
• Opplyse om regler og vilkår
• Administrere betalingsavtaler
• Følge opp avtalte avtaler med debitor
• Juridiske spørsmål og klagesaker

 

 

Finans2 garanterer en tett og personlig oppfølging fra dag én.

 

Vi mener vi har markedets best sammensatte team for håndtering av bilsaker, hvor både utredere, advokater og saksbehandlere med spesialkunnskap bistår i det daglige, med manuell oppfølging i alle ledd. Slik sikrer vi en korrekt, effektiv og løsningsorientert prosesser.

 

Vi dekker i dag følgende tjenester i markedet for auto-produkter;

• Salgspantlån
• Næringsleasing
• Privatleasing
• Small ticket leasing
• Pantobligasjoner skip/båter

 

Avdelingens hovedmål er;
 • Friskmelde auto-produkter ved ajourbetalinger. Vi kan dokumentere markedets beste løsningsgrad i dette segmentet på kort og lang sikt.
 • Avdekke og iverksette nødvendige rettslige tiltak på riktig tidspunkt.
 • Sikre panteobjekter der dette blir nødvendig, samt følge opp eventuelle restkrav for å sikre kundens tilgodehavende.
 • Bistå med rettslige tiltak som hastebegjæring, midlertidig forføyning, begjæring om arrest, sikring med mer.

 

Utredning og etterforskning:

Utrederavdelingen avdekker blant annet ofte svindel, økonomisk kriminalitet, ID-tyverier m.m og bistår dessuten med følgende;

 

Oppsøkertjenesten:

 • Møter på frivillig og tvungen innhenting
 • Innhenting og sikring av konkursobjekter
 • Oppfølging av manglende forsikring på kjøretøy
 • Etterforskning og sikring av sikkerheter/pant
 • Umiddelbar oppfølging ved hastesaker

 

 

Finans2 Svindel-Team

- sikrer raskt verdier som er på vei til å forsvinne

 

Svindel:

 • Nødvendig rettslig tiltak etter behov
 • Sikring av sikkerheter på bakgrunn av svindel
 • Etablering av avtale om frivillig tilbakelevering
 • Sikring av bevis ved etterforsking
 • Et formelt og veletablert samarbeid med rettslige/diplomatiske instanser nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeidelse av anmeldelser

 

 

Bilinkasso krever både erfaring og kompetanse, begge deler finner du hos Finans2.

 

Enkelte saker er er mer krevende enn andre, har skyldner for eksempel ikke mulighet til å betale hjelper vi deg med å sikre tilbakelevering av bilen. Vi har utredere som dekker hele landet på kort varsel, og vi har flere internasjonale oppdrag løpende med å hente biler og båter i utlandet.

Bedrageri er dessverre et økende problem innen bilfinans. Våre advokater og utredere som jobber med slike saker har dyp person- og miljøkunnskap etter å ha jobbet med dette over lengre tid.

 

Hovedmålet for denne unike spesialavdelingen er å unngå at biler forsvinner ut av landet, samt å jobbe opreasjonelt og reaktivt når det først har skjedd et bedrageri.

Kontakt oss

Vil du vite mer om inkasso? Kontakt oss i dag for en prat, og sammen finner vi løsningen som passer for nettopp dere.

Mail: salg@finans2.no