Fusjon

Til informasjon,

Informasjonen på denne siden gjelder for skyldnere/debitorer som har mottatt henvisning til siden finans2.no/fusjon i brev fra Finans2.

Skankred Norge AS fusjonerer i slutten av juni 2016 med Finans2 AS. Senest fra 01.07.16 vil selskapene være samordnet under merkenavnet Finans2, og som følge av dette vil logo og navn være endret på våre utsendelser etter denne dato.

Vi gjør oppmerksom på at fusjonen ikke vil medføre noen endringer for allerede mottatte krav.

Betalingsinformasjon, betalingsfrister og avtaler som er inngått tidligere er fremdeles gjeldende.

Kommende henvendelser fra oss vil være signert Finans2.

Selskaps- og kontaktinformasjon etter fusjonen vil være:

Finans2 AS, Pb 2033 Vika, 0125 Oslo, org.nr 915 440 541

Besøksadresse: Munkedamsveien 45

Telefon: 2150 1730

E-post: post@finans2.no

Hjemmeside: www.finans2.no

For ytterligere spørsmål og informasjon ta kontakt med Finans2 på telefon.

Finans2 AS