Finans2 – vi kan hjelpe

Finans2 Auto Team – sikrer verdier raskt som er på vei til å forsvinne

Hvilket skilt ønsker du som kredittsjef skal sitte på bilen dere leaser ut?

Finans2 jobber for å sikre verdiene raskt, slik at de ikke forsvinner.

Svindel er dessverre blitt et vanligere problem relatert til Bilfinans og Leasing. Vårt erfarne apparat står klare for å hjelpe dere med vår kompetanse.

 

Finans2 har inkassotjenester med profesjonelle utredere som utfører varierte og utfordrende tjenester med oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

Utredning og etterforskning:

Utrederavdelingen avdekker blant annet ofte svindel, økonomisk kriminalitet, ID-tyverier m.m og bistår dessuten med følgende;

 

Oppsøkertjenester:

  • Møter på frivillig og tvungen innhenting
  • Innhenting og sikring av konkursobjekter
  • Oppfølging av manglende forsikring på kjøretøy
  • Etterforskning og sikring av sikkerheter/pant
  • Umiddelbar oppfølging ved hastesaker

Svindel:

Nødvendig rettslig tiltak etter behov
Sikring av sikkerheter på bakgrunn av svindel
Etablering av avtale om frivillig tilbakelevering
Sikring av bevis ved etterforsking
Et formelt og veletablert samarbeid med rettslige/diplomatiske instanser nasjonalt og internasjonalt
Utarbeidelse av anmeldelser

 

Bilinkasso krever både erfaring og kompetanse, begge deler finner du hos Finans2.

Enkelte saker er er mer krevende enn andre, har skyldner for eksempel ikke mulighet til å betale hjelper vi deg med å sikre tilbakelevering av bilen. Vi har utredere som dekker hele landet på kort varsel, og mulighet til å få hentet biler og båter i utlandet.

Bedrageri er dessverre et økende problem innen bilfinans. Våre advokater og utredere som jobber med slike saker har dyp person- og miljøkunnskap etter å ha jobbet med dette over lengre tid. Hovedmålet for denne avdelingen er å unngå at biler går ut av landet, og gjøre det så enkelt som mulig å jobbe reaktivt når det først har skjedd et bedrageri.

Kontakt oss

Vil du vite mer om tjenesten og servicen vi leverer i markedet? Kontakt oss i dag for en prat, og sammen finner vi løsningen som passer for nettopp dere.