Feltarbeid i Finans2

Intervju med en av Finans2 sine mange dyktige medarbeidere

av apr 22, 2020

I Finans2 har vi dedikerte medarbeidere som jobber spesialisert med innhenting av biler og andre verdifulle objekter som oppdragsgiver ikke har fått oppgjør for.

 

I dette intervjuet se vi nærmere på hva en utreder gjør i sin arbeidshverdag.

Tidsaspektet er veldig viktig i saker der det er mistanke om svindel. Det å få etterlyst kjøretøyene raskt er uhyre viktig.

Hva slags saker jobber en utreder med?

Vi jobber med saker for alle typer oppdragsgivere, med særlig hovedvekt på oppdragsgivere innen bank/finans. Sikring av panteobjekter innebærer mye kontakt på telefon med ulike aktører i forkant.  Vi møter i forliksrådet og hos namsmannen på tvangsforretninger.  Saker som gjelder ID-tyveri og økonomisk kriminalitet blir en stadig større del av hverdagen vår. Arbeid med å forberede og bygge saker for våre advokater før politianmeldelse er også en viktig del av jobben.

 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din og hvordan du havnet i inkassobransjen?

Jeg er oppvokst i bilbransjen og innenfor landhandel, og har bakgrunn som grensejeger og lensmannsbetjent. Jeg har også jobbet noen år som namsfullmektig.  Det var en tilfeldighet at jeg kom inn i inkassobransjen, jeg startet i et firma som hadde egenfinansiering og egeninkasso. I over 15 år reiste jeg landet rundt og besøkte alle 370 lensmannskontorene som vi hadde på nittitallet.

 

Kan du fortelle om noen eksempler på saker der innhenting har lykkes på kryss av landegrenser?

En sak jeg ikke vil glemme, gjelder to luksus BMW`er som var planlagt smuglet ut av landet.  Felles for begge disse bilene var at de var finansiert med ferske salgspantlån. Vårt utreder-team, ledet av advokater, søkte etter bilene dag og natt. Via tips og treff fikk vi kjennskap til at bilene hadde vært med fergen fra Sandefjord til Strømstad. Bilene var deretter kjørt til Gøteborg, plassert i container, og containerplass om bord i containerskip var bestilt. Skipet lå til kai ved Skandiahamnen i Gøteborg. Bilene skulle etter planen fraktes til Dubai, og det var bare timer til skipes avgang. Her var vi virkelig i kamp mot klokka.  Politiet samarbeidet på tvers av landegrenser, lokalt politi i Sandvika gjorde en fantastisk jobb og Gøteborgspolisen fikk løftet av containeren.  Svært fornøyde oppdragsgivere fikk bilene tilbakelevert. Denne saken er for øvrig tidligere omtalt i Dagens Næringsliv.

 
 

 

 

 
Hva var utslagsgivende for at denne saken fikk en lykkelig utgang?

Tidsaspektet er veldig viktig i saker der det er mistanke om svindel. Det å få etterlyst kjøretøyene raskt er uhyre viktig. Vi har eksempler på saker hvor vi har søkt etter biler i flere år, i flere land, politiet har gjennomført søk og avhør, så plutselig dukker bilen opp på en norsk fjellstue i Gudbrandsdalen. Da er det gøy å være utreder!

 
Hvor viktig er nettverk og bekjentskaper i ditt arbeid?

Det er klart det er viktig med kontakter. I mange av våre saker må vi aksjonere hurtig, en utreder er alltid «på!» Vårt hovedmål er å unngå at biler føres ut av landet. Grundig innsats i tidlig fase har en direkte påvirkning på sluttresultatet. Vi jobber reaktivt og har alltid øyne og ører med oss. Dette er ingen 8-16 jobb. Å være utreder er en livsstil.

 

Vi oppsøker både privatpersoner og bedrifter. Personlig sikkerhet er følgelig en viktig del av jobben. ID-tyveri er noe vi ser en markant økning i. Det er alltid ekstra hyggelig å kunne hjelpe dem som faktisk har blitt utsatt for ID-tyveri.

 
 
Opplever du ofte trusler og/eller ubehagelige situasjoner?

Det er svært sjelden at jeg opplever ubehageligheter. Men når man arbeider ute i felt, i «front end», må man forberede seg på at det kan forekomme. I mange av sakene vi jobber med, er bakmennene involvert i flere typer kriminalitet, ikke bare svindel. Dette må vi alltid ha i bakhodet.

Privatpersoner som opplever å få namsmann, politi og utreder på døra, kan reagere voldsomt – først og fremst verbalt, med hyl og skrik. Det man må huske på, er at disse personene har fått mange muligheter til frivillig løsning av saken i forkant.

Det er viktig med kompetanse, miljøkunnskap, personkunnskap, tillit og ikke minst å ha god erfaring med ulike situasjoner som kan oppstå.  For noen år siden opplevde jeg å bli påkjørt med overlegg. En mann kjørte en Merecdes Sprinter varebil som skulle hentes inn slik at ett hjul ble stående på beinet mitt. Det var smertefullt, politiet ble tilkalt og jeg måtte på legevakten. Men Sprinteren ble hentet inn med kranbil. Vi gir oss ikke så lett!

 

Veldig mange vet ikke hvor de skal begynne, hvordan de skal ta tak i problemet. Her bistår vi dem på best mulig måte, og gir råd og veiledning.

 

 

 

(Midtsommeraften i Sumpan utenfor Stockholm kl 03.15 og Svensk politi bistår utreder, bilen skal hjem til Norge igjen.)

Er du alene i felt, eller har du medhjelpere?

Det kommer an på oppdragets karakter. Vi har et solid apparat og har mange dyktige medhjelpere både i inn- og utland. Det handler om å vite hvilke ressurser man skal koble på i de ulike oppdragene.

 

Oppsøker du alle typer skyldnere?

Ja, vi oppsøker både privatpersoner og bedrifter. Personlig sikkerhet er følgelig en viktig del av jobben. ID-tyveri er noe vi ser en markant økning i. Det er alltid ekstra hyggelig å kunne hjelpe dem som faktisk har blitt utsatt for ID-tyveri. Vi erfarer at vi har et svært godt samarbeid med personer som har blitt rammet av dette. Veldig mange vet ikke hvor de skal begynne, hvordan de skal ta tak i problemet. Her bistår vi dem på best mulig måte, og gir råd og veiledning.

 

Hva slags reaksjoner møter du når du oppsøker skyldnere?

Som utreder møter vi mennesker fra alle samfunnslag. Det stilles strenge krav til fremtreden, det er viktig å være hyggelig og bruke et behagelig stemmeleie. Vi fremviser alltid ID-kort. Mange personer som har kommet i økonomisk utføre takker oss at de kan få levere bilen tilbake. For mange er det nok en lettelse av vi løser saken til det beste for både dem selv og oppdragsgiver/kreditor. Det er meget viktig å unngå konflikter og vi jobber hele tiden på en profesjonell måte.

 

 

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre tjenester?

Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale om hva vi kan tilby av tjenester til din bedrift.

Sammen finner vi løsningen som passer for nettopp ditt selskap. Mail: salg@finans2.no