Min arbeidsdag: Flere konkurser i 2021

– Jeg tenker at det blir et oppsving og økning i konkurser i 2021, flere inkassosaker og flere tvangsfullbyrdelser når bankene ikke kan utsette sakene lenger, sier utreder Morten Ousdal i Finans2.  Navn/rolle/arbeidssted/alder:   Morten Ousdal, utreder, Finans2 AS, 57...