PERSONVERNERKLÆRING

Kontaktinformasjon:

Finans2 AS, org.nr 915 440 541 • Postadresse: pb 2033, 0125 OSLO • Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 60 Inngang B, 4 etg. 0255 Oslo

E-post: post@finans2.no •  Telefonnr: 21 50 17 30 • Telefaxnr: 21 50 16 78

 

 

Finans2 AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger.

 

 

Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav. Vi har hjemmel for behandling av personopplysninger i inkassoloven, og inkassobevilling fra Finanstilsynet.

 

Vi behandler personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, betalingsanmerkninger og betalingsevne, opplysninger knyttet til krav eller aktive inkassosaker mv.

 

Personopplysninger innhentes, utleveres eller lagres ikke utover det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og behandles i overensstemmelse med inkassoloven, personvernregelverket, samt gjeldende bransjestandard for inkassobransjen. Ansatte i Finans2 AS er underlagt taushets- og konfidensialitetsplikt ved behandlingen av inkassosaker.

 

Vi utleverer personopplysninger til kreditorer, namsmenn, domstoler og offentlige organer der dette er nødvendig  for å oppnå formålet med behandlingen, i henhold til fullmakt, eller lovpålagt. Vi bruker Intility AS som leverandør av IT-driftstjenester og databehandler. Deres behandling av personopplysninger vi er behandlingsansvarlige for, er regulert i en egen databehandleravtale. Personopplysninger overføres i den forbindelse til tredjestater, med grunnlag i EUs standardavtale for overføring.

 

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvor vi har fått informasjonen fra, samt be om retting eller begrensning av registrerte opplysninger der du er uenig i disse. Send oss en henvendelse på personvern@finans2.no dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger går utover det som er nødvendig for formålet eller på annen måte strider mot personvernregelverket.