Styret i Bank2 ASA foreslår fisjon

Styret i Bank2 ASA foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens Fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS. I vedlagte dokumenter offentligjøres fisjonsplanen, redegjørelsen for denne til generalforsamlingen i Bank2 ASA og Finans2 AS, samt Bank2 styrets rapport om fisjonen.

VI HAR FLYTTET INN I NYE LOKALER!

FINANS2 er tilstede i nye flotte lokaler sammen med Bank2.

Vår nye forretningsadresse er Henrik Ibsens gate 60 B, 0255 Oslo.

La oss administrere fakturaene dine så kan du drive butikken.
Vi lover deg en bedre økonomisk hverdag og penger på bok. Trygt, enkelt og profesjonelt

– Auto-Teamet Finans2 – 

«Hvilket skilt ønsker du som kredittsjef

skal sitte på bilen dere Leaser ut?»

HVEM ER VI

Med Finans2 på laget får du hjelp til alt innen fakturaadministrasjon, purreservice og inkasso. Som datterselskap av Bank2 ASA, har vi finansiell tyngde og kunnskap til å hjelpe ditt selskap å vokse.

LES MER

TJENESTER

FAKTURAKJØP
Ønsker du å bedre likviditeten og frigjøre ressurser internt?
Selg fakturaene til oss løpende og få oppgjøret på konto senest neste dag

FAKTURAADMINISTRASJON
La Finans2 ta oss av faktureringen deres, så sparer dere både tid og penger. Vi i Finans2 har gode syste-mer og høy faglig kompetanse når det kommer til fakturering og oppfølging av utestående fordringer.

PURRETJENESTER
Vi hjelper deg gjerne tidlig i prosessen.
Vår erfaring er at jo raskere vi kommer på banen, jo raskere blir kravet gjort opp.

INKASSO
Innimellom må du ta skrittet til inkasso for å få inn penger du har krav på. Finans2 tilbyr skreddersydde inkassotjenester som passe bedriften din. Trygt for deg, og trygt for kundene dine.

JURIDISK
Finans2 legger stor vekt på compliance og internkontroll. Dette arbeidet støttes opp av vår kompetente juridiske avdeling.

PORTEFØLJEKJØP
Har dere gamle saker som binder opp ressurser og kapital?